I lager.

12 st Fanola 1 liters flaskor Etanol till Planika produkter

2 790 kr

12 st Fanola 1 liters flaskor Etanol till Planika produkter

Fanola ® är ett biologiskt rent, ekologiskt bränsle baserat på alkohol som har genomgått dubbelriktningsprocessen. Etanol är av vegetabiliskt ursprung, erhållet genom fermentering av sackarin från säsongsbetonade produkter.

Bränningen av Fanola ® beskrivs som ”ren”, som den enda biprodukterna från förbränningen är: värme, CO 2 och vattenånga.

Efter hela testserien har Fanola ® tilldelats EcoFuel-certifikatet som bevisar högsta kvalitetsstandarder när det gäller säkerhet för människor och miljö. Det låter bio eldstäderna få förtroende och popularitet hos kunderna.

Bio-etanol Fanola ® som en icke-konsumtionsprodukt har genomgått denatureringsprocessen. Produkten måste användas enligt specifikationerna och instruktionerna på etiketten samt användarhandboken. Denaturerad etanol består av organiska ämnen, vilket ger en neutral inverkan på miljön.


Fanola® is a biologically clean, ecological fuel based on alcohol which has undergone double rectification process. Ethanol is of plant origin, obtained through fermentation of saccharine from seasonal produce.

The burning process of Fanola® is described as “clean”, as the only by-products of the burning are: heat, CO2 and water vapour.

After the whole series of tests, Fanola® has been awarded the EcoFuel certificate proving the highest quality standards in terms of safety for humans and environment. That allowed the bio fireplaces to gain trust and popularity among clients.

Bio-ethanol Fanola® being a non-consumption product has undergone the process of denaturation. The product must be used according to the specifications and instructions given on the label as well as the user’s manual. Denatured ethanol consists of organic substances, making a neutral impact on the environment.

Fanola ® är ett biologiskt rent, ekologiskt bränsle baserat på alkohol som har genomgått dubbelriktningsprocessen. Etanol är av vegetabiliskt ursprung, erhållet genom fermentering av sackarin från säsongsbetonade produkter.

Bränningen av Fanola ® beskrivs som ”ren”, som den enda biprodukterna från förbränningen är: värme, CO 2 och vattenånga.

Efter hela testserien har Fanola ® tilldelats EcoFuel-certifikatet som bevisar högsta kvalitetsstandarder när det gäller säkerhet för människor och miljö. Det låter bio eldstäderna få förtroende och popularitet hos kunderna.

Bio-etanol Fanola ® som en icke-konsumtionsprodukt har genomgått denatureringsprocessen. Produkten måste användas enligt specifikationerna och instruktionerna på etiketten samt användarhandboken. Denaturerad etanol består av organiska ämnen, vilket ger en neutral inverkan på miljön.


Fanola® is a biologically clean, ecological fuel based on alcohol which has undergone double rectification process. Ethanol is of plant origin, obtained through fermentation of saccharine from seasonal produce.

The burning process of Fanola® is described as “clean”, as the only by-products of the burning are: heat, CO2 and water vapour.

After the whole series of tests, Fanola® has been awarded the EcoFuel certificate proving the highest quality standards in terms of safety for humans and environment. That allowed the bio fireplaces to gain trust and popularity among clients.

Bio-ethanol Fanola® being a non-consumption product has undergone the process of denaturation. The product must be used according to the specifications and instructions given on the label as well as the user’s manual. Denatured ethanol consists of organic substances, making a neutral impact on the environment.