I lager.

Gustav Commerce

8 924 kr


Corten Freestanding Fireplace ★ Gustav Commerce ★ | Planika                                                                          

                   

     

When fine art combines with modern design, unique things may be created. Inspired by works of Gustav Klimt, we have designed a new outdoor corten fireplace.

Gustav Commerce is a portable outdoor fireplace made of corten steel with a rusty appearance. The implemented Commerce Technology™ ensures that the fuel will never leak out from the tank, even if the fireplace falls over. Without any hard connections, Gustav Commerce is a perfect bioethanol fireplace to add a touch of elegant design to all commercial spaces. 

Video :

https://youtu.be/8edn4xPP4Sk

När konst kombinerar med modern design kan unika saker skapas. Inspirerad av Gustav Klimts verk, har vi utformat en ny utomhus corten spis.

Gustav Commerce är en portabel utomhus spis av corten stål med rostigt utseende. Den implementerade Commerce Technology ™ säkerställer att bränslet aldrig kommer att läcka ut från tanken, även om eldstaden faller över. Utan några hårda anslutningar är Gustav Commerce en perfekt eldstad för bioetanol för att ge en elegant design till alla kommersiella utrymmen.


Rekommenderar att endast använda miljövänlig etanol till produkten. Fanola Fuel är rökfri och i princip luktfri.

Betala gärna med Klarna som ni sen kan delbetala produkten med eller om
ni väljer att betala den inom 14 dagar så är det avgiftsfritt.